4 sterren in Trouw

Mooi recensie in Trouw op 8 december 2017:

https://www.trouw.nl/cultuur/cd-s-op-vrijdag-miguel-the-kik-eijlander-en-telemann~a957fdb9/

Smith is consciëntieus en paart zijn fijn uitgewerkte handvaardigheid aan een speelse toon, zo nu en dan zwiert hij over de snaren. Heel precies bepaalt hij de hoeveelheid licht die hij doorlaat in Telemanns muziek, maar het licht dát schijnt is altijd helder en kent rijke kleurschakeringen.

(Smith is conscientious and combines his finely worked-out craftsmanship with a playful tone, now and then gliding over the strings. He precisely determines the amount of light he allows into Telemann’s music, and the light that shines is always clear with rich shades of colour.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s